• Academic Administration & Services Centre (AASC)
  • pengarah_aasc@um.edu.my
logo
logo

TEMPOH PERMOHONAN

Permohonan adalah dibuka sepanjang tahun.

SYARAT PERMOHONAN

1.

Warganegara Malaysia

2.

Telah mendaftar sebagai pelajar Universiti Malaya.

3.

Tidak mempunyai biasiswa / tajaan lain semasa memohon.

4.

Calon kurang upaya :

Ditakrifkan sebagai kurang upaya oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat.

5.

Warga Emas :

Hendaklah mencapai atau melebihi 60 tahun ketika permohonan dibuat.

 

CARA MEMOHON

Permohonan skim hendaklah dibuat secara atas talian melalui pautan berikut :

Last Update: 11/10/2021