03 - 79673282 aasc@um.edu.my

PENGUMUMAN PENTING

Home / News

PENGUMUMAN PENTING

 

PENDAFTARAN KEMASUKAN PELAJAR (BAHARU DAN LAMA) SESI AKADEMIK 2020/2021
SECARA DALAM TALIAN BAGI PELAJAR DARI NEGERI SABAH DAN KAWASAN ZON MERAH

 

Adalah dimaklumkan bahawa berikutan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pengajian Tinggi bertarikh 27 September 2020 dan Ketua Pengarah Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia bertarikh 26 September 2020, Universiti Malaya telah memutuskan supaya pendaftaran secara bersemuka yang melibatkan pelajar dari NEGERI SABAH DAN KAWASAN ZON MERAH ditangguhkan ke suatu tarikh lain yang akan ditetapkan kelak.

 

Lanjutan daripada kenyataan tersebut, semua pelajar yang berkaitan adalah dinasihatkan untuk mengambil perhatian dan tindakan berikut:

 
  1. menangguhkan perjalanan ke kampus sehingga keadaan pulih dan mengikuti arahan dari semasa ke semasa berkenaan situasi penularan COVID-19 yang dikeluarkan oleh kerajaan dan Universiti;

  1. arahan penangguhan pendaftaran secara bersemuka ini melibatkan pelajar bagi semua peringkat pengajian;

  1. aktiviti pendaftaran pelajar (baharu dan lama), pelaksanaan Minggu Haluansiswa (MHS-UMWOW) pelajar baharu dan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) akan diteruskan mengikut jadual secara dalam talian (online).

Universiti akan terus memantau perkembangan pandemik COVID-19 serta arahan terkini daripada pihak berkuasa yang berkenaan dan akan membuat pengumuman lanjut dari semasa ke semasa.

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut berhubung perkara ini, sila hubungi Bahagian Hal Ehwal Pelajar di talian 03 7967 3216.

 

Sekian, terima kasih.

 

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)

Universiti Malaya

 

29 September 2020

Last Updated: 02/10/2020